Bestuur

 

Het bestuur van TC 't Wold bestaat uit: 

Naam Functie Telefoon E-mail
Kees Roorda Voorzitter / ledenadministratie 06-20030356

[email protected]

Emily Timmerman Secretaris  06-22145914

[email protected]

Arno Kroes Penningmeester 06-45758028

[email protected]

Elzo van der Ark Seniorencommissie 06-57562880

[email protected]

Luuk Pekel Kantinecommissie 0522-482178

[email protected]

Greta Ypey Jeugdcommissie 06-11411232

[email protected]

Henk Meekhof Baancommissie 0522-482529 
06-12218803

[email protected]