Vertrouwenscontactpersonen en rookbeleid

08 december 2023


Hierbij informeren wij jullie graag over onze vertrouwenscontactpersonen en het nieuwe rookbeleid. 

Vertrouwenscontactpersonen

Per 1 januari 2024 is het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon een basiseis waaraan we als vereniging moeten voldoen in het kader van een positieve sportcultuur en het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenscontactpersoon is het centrale aanspreekpunt op de vereniging waar je als lid terecht kunt om in vertrouwen te praten over grensoverschrijdend gedrag (zoals pesten, seksuele intimidatie, agressie of discriminatie).

Wij hebben Alice Jansen en Arno Kroes bereid gevonden om vertrouwenscontactpersonen te zijn van TC ’t Wold. Zij zijn bereikbaar via onderstaande contactgegevens:

  • Alice Jansen       06-12696487
  • Arno Kroes         06-45758028

Rookbeleid

Uiterlijk in 2025 zijn alle sportclubs en sportevenementen rookvrij. Dit is de ambitie die NOC*NSF en de sportbonden met het ministerie van VWS vastlegden in het Nationaal Preventieakkoord. Vooruitlopend daarop hebben wij besloten dat per 1 januari 2024 op ons tennispark alleen nog gerookt mag worden in de ‘Rookzone’. Deze Rookzone bevindt zich aan de zijkant van de kantine (naast de fietsenstalling). Roken op het terras en de rest van het park is vanaf 1 januari 2024 niet meer toegestaan. Wij hopen op jullie begrip.

Nieuwscategorieën Clubnieuws